SeKunstmagasin når 5000
kunst- og kulturinteresserte lesere

SeKunstMagasin presenterer kunst- og kultur­relatert stoff knyttet til Nordland, Troms og Finnmark.
Bladet når ut til en stor gruppe kulturinteresserte lesere i hele landet med hovedvekt i Nord-Norge.
Bladet er gratis for mottakerne og utgis kvartalsvis. 

 SeKunstMagasin distribueres i hele Nord-Norge til
• kunstnere
• kulturarbeidere
• kunstforeninger og gallerier
• aktører innen kunstfeltet
• beslutningstakere innen kunst- og kulturformidling
• grunnskoler, videregående skoler
• offentlige myndigheter og større nasjonale institusjoner.

For bestilling, spørsmål og innlevering av annonsemateriell ta kontakt med oss: 

Amalie Marie Selvik | redaksjonssekretær | Tlf: 97518924 | magasin@sekunst.no

Utgivelsesplan

Annonseformat/priser:

Helside 
Bredde 200 x Høyde 255 mm    kr. 5 000,- 

Halv side
Høydeformat: 94 x 255 mm  eller
Breddeformat: 200 x 121,5 mm kr. 2 800,-

Kvart side stående
Bredde 94 x Høyde 121,5 mm kr 2 500,-

Baksiden
Bredde 200 x Høyde 220 mm kr 5 800,-

Se illustrasjon annonsemaler

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS