Fra monteringen av "Uten ramme, nye rom" i Tromsø kunstforening. Foto: F. Ludvigsen

KOMPETANSEROGRAM ARENAUTVIKLING FOR VISUELL KUNST I NORDLAND

Pilotprosjektet Kompetanseprogram for Arenautvikling for visuell kunst i Nordland startet opp sommeren 2016, med deltakere fra fem piloter/arenamiljøer med ulik kompetanse, driftsgrunnlag og potensiale. Deltakerne deltok på et årslangt program med fokus på arrangør- og formidlingskompetanse og prosjekt- og prosessutvikling. 

Kompetanseprogrammet var organisert som en blanding av kurs i prosjekt- og prosessutvikling i regi av Utviklingskompetanse as og seminar/fagdager med fokus på produksjon og formidling. Programmet ga praktisk og teoretisk grunnlag for skapende produsentpraksis hvor visningsstedene var involvert i den fysiske presentasjonen av kunsten for å skape en god kunstopplevelse og samtidig fremme kunstens samfunnsmessige betydning ved å sette samtiden i perspektiv.

Kompetanseprogram for arenautvikling 

for visuell kunst i Nordland

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS