Støttemedlem i Se kunst i nord-norge

Støttemedlemmer i SKINN kan være alle som vil støtte  arbeidet med kunstformidling, og som ønsker holde seg informert om virksomheten og kunstfeltet i landsdelen.

Støttemedlemmer holder seg oppdatert på våre prosjekter gjennom nyhetsbrev og mottar SeKunstMagasin som inneholder informasjon om kunstutstillinger og formidlingsaktiviteten i Nord-Norge.

Støttemedlemskontingent kr 1 000,- pr. år.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS