Fra formidling av utstillingen Mitt Landskap i Stormen bibliotek. Foto: Amalie Selvik

Formidling til voksne

Se Kunst i Nord-Norges formidlingsarbeid er tuftet på norsk kulturpolitikk om å nå ut til flest mulig med profesjonell kunst. Samtale og dialog er viktige nøkler i formidling av samtidskunst. Trening på å møte kunsten, sette ord på det en ser og opplever, er viktig for å kunne ta del i samtidskunsten, og for å senke terskelen til den visuelle kunstens verden.

Se Kunst ønsker å bidra til å stimulere kunstinteressen hos det voksne publikum. Vi legger til rette for at de lokale arrangører kan tilby omvisning og foredrag på kveldstid og helg for publikum generelt.

KONTAKT OSS

Se Kunst i Nord-Norge
Telefon: 75 50 66 20
Postadresse: Postboks 541, 8001 Bodø
Kontoradresse: Storgata 13/15,
Mediegården, 2. etg, 8006 Bodø
E-post: post@sekunst.noAnsvarlig redaktør: Eva Skotnes Vikjord

Design: Whitefox & Claudia C. Sandor | Webløsning Seria AS